Få oversikt over Kulåsløpet 2017

Publisert: 22.08.2017
Startinfo, løypeprofil og påmelding til Kulåsløpet barn og mini
FB_topp_kul%C3%A5sl%C3%B8pet

STARTINFO OG PÅMELDING
Start kl.12.30 mosjonsløp 5,2 km.
Start kl.12.35 mosjonsløp 10,4 km.
Påmelding voksne: http://www.kulaslopet.no/hjem

Barn opptil 8 år: Start 11.30 
Barn fra 9-12 år: Start 11.50
Påmelding for barn: https://isarpsborg.ticketco.no/kulaasloepet_barn_og_mini


LØYPEPROFIL MINILØPET
Barn opptil 8 år. Dette løpet følger grønn løype inne i Kulåsparken og er ca. 500 m langt. Start og mål er i Kulåsamfiet. Løypeprofilen er flat og mesteparten av løypa er gruslagt.


LØYPEPROFIL BARNELØPET
Barn fra 9-12 år. Dette løpet følger gul løype inne i Kulåsparken og er ca. 1,0 km langt. Start og mål er i Kulåsamfiet. Løypa er «snill». Den er litt kupert i begynnelsen og ellers flat. Det løpes dels på asfalt og dels på grus.


LØYPEPROFIL KULÅSLØPET
Deltakerne på 5,2 km og 10,4 km skal løpe en rundløype på 2,6 km henholdsvis to eller fire ganger. Rundløypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traseen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Nå følger løypas mest krevende del. Først løpes det i jevn stigning ca. 200 m meter. Stigningen går så over en bratt bakke på rundt 50 m, før løypa igjen flater ut på vei i rundt 250 m. I denne delen av rundløypa løpes det på asfalt. Rundløypa avsluttes så med et relativt flatt parti på ca. 350 m på gangsti og i parkområde før man er tilbake i Kulås-amfiet.