Løypetraseen i Kulåsløpet

Kulåsløpet løpes i to rundløyper som begge er ca. 2,5 km lange, den ene litt kortere den andre litt lengre. En betydelig del av løypene går i samme trasé (merket blå på løypekartet). Løypene går i Kulåsparken og i området tilknyttet denne. Dersom man deltar på 5 km, skal det løpes en gang i hver løype. De som er med på 10 km løper to ganger i hver løype. Underlaget er asfalt, grus og godt bearbeidet skogssti. Løypene er meget godt merket og det vil i tillegg være løypevakter.


Miniløpet går i en merket løype på 500 m i Kulåsparken.

Barneløpet går i en merket løype på 700 m i Kulåsparken.

Løpere på 5 km løper først en runde i løype 1 så en runde i løype 2

Løpere på 10 km løper først en runde i løype 1, så en runde i løype 2, så en ny runde i løype 1 før det avsluttes med en spurtrunde i løype 2.


Løype 1 på kartet er merket blå (deler av blå) og rød. Den blå delen løpes først. Løypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traséen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Deretter løpes det ca. 150 m på fortau før løpere forlater den blå løypa. Løypa går så over i den røde delen. Den første delen av rød løype går langs vei i ca. 300 m. Løypa går så over på ca. 75 m gruslagt sti i svak stigning før den etterhvert stiger ganske bratt i ca. 50 m. Den flater så ut de siste ca. 125 m inn mot Kulås-amfiet.

Løype 2 på kartet er merket blå. Løypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traséen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Deretter løpes det ca. 150 m på fortau. Nå følger løypas mest krevende del. Først løpes det i jevn stigning ca. 200 m. Stigningen går så over en bratt bakke på ca. 50 m, før løypa igjen flater ut på vei i rundt 250 m. I denne delen av løypa løpes det på asfalt. Løypa avsluttes så med ca. 150 m i lett stigende parti på grus og asfalt før man er tilbake i Kulås-amfiet.

 
Kart over Kulåsløypene i Sarpsborg. Illustrasjon.
Relaterte sider:
Klasser
Priser