Mosjon 10 km

Løpere på 10 km løper først en runde i løype 1, så en runde i løype 2, så en ny runde i løype 1 før det avsluttes med en spurtrunde i løype 2. Start kl. 12.35.
Mosjon 10 km
LØYPE 1 på kartet er merket blå (deler av blå) og rød. Den blå delen løpes først. Løypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traséen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Deretter løpes det ca. 150 m på fortau før løpere forlater den blå løypa. Løypa går så over i den røde delen. Den første delen av rød løype går langs vei i ca. 300 m. Løypa går så over på ca. 75 m gruslagt sti i svak stigning før den etterhvert stiger ganske bratt i ca. 50 m. Den flater så ut de siste ca. 125 m inn mot Kulås-amfiet.

LØYPE 2 på kartet er merket blå. Løypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traséen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Deretter løpes det ca. 150 m på fortau. Nå følger løypas mest krevende del. Først løpes det i jevn stigning ca. 200 m. Stigningen går så over en bratt bakke på ca. 50 m, før løypa igjen flater ut på vei i rundt 250 m. I denne delen av løypa løpes det på asfalt. Løypa avsluttes så med ca. 150 m i lett stigende parti på grus og asfalt før man er tilbake i Kulås-amfiet.
Skjermbilde%202017-02-10%20kl_%2010_05_04