Kulaslopet
Kulaslopet

Løypetraseen i Kulåsløpet

Løypene går i Kulåsparken i Sarpsborg. Underlaget er asfalt, grus og godt bearbeidet skogssti. Løypa som skal brukes i løpet er på 2,6 km. Skal man løpe den korte etappen løper man løypa en gang. Den mellomste distansen er 2 runder som til sammen blir 5,2 km, og den legste distansen er 10,4 km som utgjør 4 runder i den samme løypa. Løypene er meget godt merket.

Blå løype: ​Mosjon 2,6 km, Mosjon 5,2 km, Mosjon og Elite 10,4 km
Gul løype: Barneløpet 1 km
Grønn løype: Miniløpet ca 500 m.

Deltakerne på 2,6 km, 5,2 km og 10,4 km skal løpe en rundløype på 2,6 km henholdsvis en, to eller fire ganger. Rundløypa starter i Kulås-amfiet. De første ca. 350 m følger gangsti på asfalt og er svakt stigende. Løypa flater så ut i ca. 900 m som er relativt lettløpt. Underlaget i denne delen av traseen er hovedsakelig grus, supplert med noe asfalt. Deretter faller løypa relativt bratt nedover i ca. 150 m før den igjen flater ut i ca. 350 m på grus i et parkområde. Nå følger løypas mest krevende del. Først løpes det i jevn stigning ca. 200 m meter. Stigningen går så over en bratt bakke på rundt 50 m, før løypa igjen flater ut på vei i rundt 250 m. I denne delen av rundløypa løpes det på asfalt. Rundløypa avsluttes så med et relativt flatt parti på ca. 350 m på gangsti og i parkområde før man er tilbake i Kulås-amfiet.
Kul%C3%A5sl%C3%B8ypene
Relaterte sider:
Klasser
Priser