Løypetraseen i Kulåsløpet

Løypene går i Kulåsparken i Sarpsborg. Underlaget er asfalt, grus og godt bearbeidet skogssti. Løypa som skal brukes i løpet er på 2,6 km. Skal man løpe den korte etappen løper man 2 runder som til sammen blir 5,2 km. Alternativet er 4 runder i den samme løypa som utgjør 10,4 km. Løypene er meget godt merket.

Blå løype: ​Mosjon 5,2 km, Mosjon og Elite 10,4 km
Gul løype: Barneløpet 1 km
Grønn løype: Miniløpet ca 500 m.
kul%c3%a5sl%c3%b8ypene
Relaterte sider:
Klasser
Priser
HOVEDSPONSOR:
Family Sportsclub
Frigaard
SPONSOR:
SALMIN
SA
Ove Skår
Betongbygg
Sparebank 1
Handelsbanken
ARRANGØR:
isarpsborg
SIL
kulaslopet
Postboks 246, 1702 Sarpsborg  © 2015 Copyright
Design/CMS: Leonberg AS